İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması
  • 27/02/2018
  • 1387

İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması

İklimlendirme sistemleri, farklı ihtiyaçları karşılamak amacıyla genellikle çeşitli tipte ve özellikte projelendirilir, monte edilir ve işletilirler. İklimlendirme sistemlerini sınıflandırmanın amacı, bir sistemi diğerinden ayırabilmeyi sağlamak ve ihtiyaçlara bağlı olarak en doğru klima sistemini seçmeyi kolaylaştırmaktır. Eğer bir klima sistemi doğru bir şekilde belirlenemez ve diğerlerinden ayırılamaz ise, uygun sistemi seçmek zorlaşacaktır.

İhtiyaçlarınıza en uygun klima sistemi ve sistemlerine karar verirken pratik ve çevreye duyarlı çözümler tercih edilmelidir.

 

Klima sistemleri merkezi ve bireysel sistemler olarak iki ana başlıkta toplanabilir. Merkezi klima sistemleri kendi içinde havalı sistemler, sulu sistemler, sulu ve havalı sistemler olarak üçe ayrılır. Bireysel sistemler ise paket cihazlar ve split tip klimalar olarak ikiye ayrılır. Merkezi sistemler; klima santralleri, chiller ve fan coil üniteleri, VRF sistemler gibi örneklendirilebilir. Klima sistem seçimleri yapılırken ihtiyaca uygun ve doğru sistem çeşitlerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

 

 

Profesyonel İklimlendirme Sistemleri

Online Alışveriş